El Dr. Jekyll i el Sr. Hyde

Descripció

El doctor Jekyll, un metge i filantrop londinenc, queda fascinat per la naturalesa dual de l’home després que Sir George Carew el convenci que ningú pot evitar la temptació del mal si no la coneix a fons. En les seves recerques descobreix un fàrmac que separa el bé del mal en una persona, decideix viure les dues naturaleses. Nomena la seva cara malvada com a senyor Hyde. Jekyll està enamorat de Millicent, la filla de Sir George

  •       Subtítols en català   Modalitats Accés gratuït
  • Web