Imatge del cartell del títol
Sèrie SUB
Expats
Descripció

Posat contra el tapís complex de residents d'Hong Kong, Expats descriu un multifaceted grup de les dones després d'un encontre sol surten una cadena de vida-alterant successos aquells fulls tothom navigating el balanç intricat entre culpa i comptabilitat.

Set against the complex tapestry of Hong Kong residents, Expats depicts a multifaceted group of women after a single encounter sets off a chain of life-altering events that leaves everyone navigating the intricate balance between blame and accountability.

  •       Subtítols en català  
  • Web
    App

Darrera actualització: 4 de gener de 2024 a les 06:47