Broken Health

Descripció

En aquest documental, la consellera de Salut catalana Alba Vergés i el seu equip tracten de gestionar la crisi sanitària provocada per la devastadora pandèmia de la COVID-19.

En este documental, la consejera de Salud catalana Alba Vergés y su equipo tratan de gestionar la crisis sanitaria provocada por la devastadora pandemia de la COVID-19.

  •       Subtítols en català   Modalitats Subscripció
  • Web
    App