Moonfall

Descripció

Una força misteriosa truca la lluna des de la seva òrbita al voltant de Terra i l'envia hurtling en un curs de col·lisió amb vida com sabem.

A mysterious force knocks the moon from its orbit around Earth and sends it hurtling on a collision course with life as we know it.

  • Àudio i subtítols en català         Modalitats Subscripció (UHD)
  • Web
    App